Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onderzoek (diagnostiek)

Diagnostisch onderzoek in het kader van de behandeling kan deel uitmaken van het traject.

Het doel is om het functioneren van het kind en/of gezin beter in beeld te krijgen om te kunnen beoordelen welke behandeling het meest passend is.

Bij een beperkte onderzoeksvraag kan 1 onderzoek voldoende zijn en bij een complexe onderzoeksvraag kan een combinatie van verschillende onderzoeken ingezet worden.

De onderzoeksresultaten worden schriftelijk vastgelegd in een psycho-diagnostisch onderzoeksverslag waarna de resultaten met u worden besproken.

De volgende onderzoeken kunnen deel uitmaken van de diagnostiek:

Intelligentie-onderzoek

Bij praktijk POP-Jacobs maken wij gebruik van de Wechsler Intelligence Scale (WISC-V-NL). De Wechsler Intelligence Scale for Children - vijfde editie is compleet herzien, vernieuwd en aangepast om een vollediger beeld te geven van de capaciteiten van het kind.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch vormt een belangrijk onderdeel bij de diagnostiek van stoornissen in het autisme spectrum (ASS) en aandacht- en concentratiestoornissen (AD(H)D).

Neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling te beoordelen. De cognitieve functies zijn alle functies die met het denken te maken hebben zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, waarneming, tempo van denken, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van denken.Persoonlijkheidsonderzoek

Het persoonlijkheidsonderzoek geeft inzicht in de sociaal-emotionele belevingswereld van het kind. Bij dit type onderzoek wordt er veelal gebruik gemaakt van vragenlijsten en projectiemateriaal.

Spelobservatie

Spelobservatie is een unieke vorm van persoonlijkheidsonderzoek en kan worden ingezet bij kinderen in de basisschool leeftijd. Hier wordt op een speelse de contactname, de mogelijkheden tot contact groei en de verdieping van het contact onderzocht.

Schoolobservatie

De observatie is bedoeld om het functioneren van het kind in zijn leeromgeving en binnen een groep leeftijds genoten in kaart te brengen.

 

Niet vergoede diagnostiek; losstaand onderzoek voor eigen rekening.

Intelligentie-onderzoek


Een losstaand intelligentie-onderzoek behoort tot de mogelijkheden en kost € 585,- dit omvat: een intakegesprek, intelligentie-onderzoek, uitwerking ruwe gegevens, verslaglegging en adviesgesprek.