Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Onderzoek (diagnostiek) en advies

Diagnostisch onderzoek in het kader van de behandeling wordt vergoed. 

Intelligentie-onderzoek

Bij praktijk POP-Jacobs maken wij gebruik van de Wechsler Intelligence Scale (WISC-V-NL). De Wechsler Intelligence Scale for Children - vijfde editie is compleet herzien, vernieuwd en aangepast om een vollediger beeld te geven van de capaciteiten van het kind.

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling te beoordelen. De cognitieve functies zijn alle functies die met het denken te maken hebben zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, waarneming, tempo van denken, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van denken.Persoonlijkheidsonderzoek

Het persoonlijkheidsonderzoek geeft inzicht in hoe een kind over zichzelf en bepaalde situaties denkt. Het doel is om een beeld te krijgen van de sociaal-emotionele belevingswereld van het kind. Bij dit type onderzoek wordt er veelal gebruik gemaakt van vragenlijsten en projectiemateriaal. Een persoonlijkheidsonderzoek kan bestaan uit (spel)observaties, een kindinterview en tekeningen. 

 

Niet vergoede diagnostiek; losstaand onderzoek voor eigen rekening.

 Intelligentie-onderzoek


Een losstaand intelligentie-onderzoek kost € 585,- en omvat: een intakegesprek, intelligentie-onderzoek, uitwerking ruwe gegevens, verslaglegging en adviesgesprek. Dyslexie-onderzoek (ortho-didactisch onderzoek)

Dyslexie kan vastgesteld worden met aan de hand van ortho-didactisch onderzoek. In dit onderzoek wordt het niveau van lezen en spellen bepaald. Daarna volgt onderzoek naar vaardigheden waarop kinderen met dyslexie uitvallen, zoals de dyslexie-indicatoren. Er wordt getest op nauwkeurigheid en snelheid van woordherkenning. Ook wordt de algemene intelligentie bepaald en wordt onderzocht of er aanverwante problemen zijn, die vaak samengaan met dyslexie. Dit zijn bijvoorbeeld auditieve en visuele waarnemingsproblemen, ADHD en rekenproblemen.

Ten slotte worden de gegevens geanalyseerd en volgt de conclusie. De uitkomsten van het onderzoek worden met u tijdens het adviesgesprek besproken. Tevens krijgt u het een verslag van het onderzoek mee naar huis. Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind dyslexie heeft, krijgt uw kind een dyslexieverklaring.

Een dyslexie-onderzoek kost € 900,- en omvat: een intakegesprek, intelligentieonderzoek, ortho-didactisch onderzoek, uitwerking ruwe gegevens, verslaglegging en adviesgesprek.