Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Begeleiding en behandeling

Binnen de praktijk bestaan er verschillende mogelijkheden voor psychologische behandeling.

Cognitieve Gedragstherapie


Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is een werkwijze die effectief kan zijn bij verschillende problemen. Het doel van de therapie is het opsporen en corrigeren van denkfouten die een rol spelen in de psychische problemen van het kind. De inhoud van de therapie wordt aangepast op het kind. De therapie kan ingezet worden vanaf een leeftijd van ongeveer 8 jaar.

De therapie is effectief gebleken bij:

- Angsten, fobieën, dwang en paniekstoornissen;

- Depressieve stoornissen;

- Gedragsstoornissen;

- Opzettelijke zelfbeschadiging.

Symbooldrama

Symbooldrama is ontstaan uit de psychoanalytische theorieën  Het is een behandelvorm waarin het beleven van innerlijke beelden op de voorgrond staat. Het gaat daarbij om een werkwijze volgens een nauw omschreven methodiek, waarbij niet alleen taal maar juist ook de beelden van belang zijn. Symbooldrama is zeer effectief gebleken bij: hechtingsproblemen, onverwerkte rouw en trauma's.

Speltherapie

Speltherapie is een behandelvorm, waarbij spel gebruikt wordt om het kind te kunnen begrijpen en helpen. Speltherapie kan ingezet worden bij problemen in het uiten en verwerken van gevoelens (o.a. boosheid, angst, verdriet), weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, verwerking van nare gebeurtenissen (trauma), hechtingsproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes en volwassenen, gedragsproblemen en teruggetrokken gedrag. 

EMDR (traumabehandeling)


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een zeer effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen te kunnen verwerken. In de therapie worden beide hersenhelften beurtelings geprikkeld, waardoor de informatieverwerking gestimuleerd wordt.


Systemische ouderbegeleiding


Systemische ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken van ouders met een behandelaar. Ouders krijgen inzicht in hun ouderrol binnen het systeem van hun gezin. De ouderbegeleiding kan tevens dienen als pedagogische ondersteuning voor de opvoeding van uw kind, emotionele steun en psycho-educatie.

Mindfulness


Mindfulness is een training waarin kinderen kunnen leren om te ontspannen en hun hoofd tot rust te brengen. In de training leert een kind hoe het om kan gaan met emoties, zonder er volledig door meegesleept te worden en zonder ze te negeren. Als gevolg van de training neemt de automatische reactie op stress af en neemt het (zelf)vertrouwen en de levensvreugde toe.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt onder andere dat mindfulness bij kinderen leidt tot verhoging van de concentratie, betere vaardigheden om met emoties om te gaan en verbeterde mogelijkheden om te kunnen ontspannen.

De totale kosten voor een mindfulnesstraining bedragen € 600,- en omvatten een kennismakingsgesprek, acht sessies mindfulness en een evaluatiegesprek.