Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Werkwijze

Aanmelding

U kunt uw kind telefonisch bij ons aanmelden, of via het aanmeld formulier op de site. Het telefonisch spreekuur op maandag en donderdag (09.00 - 12.00 uur). Tijdens dit gesprek bespreken wij met u de reden van de aanmelding. Er wordt dan beoordeeld of de hulpvraag passend is binnen onze praktijk. 

Wanneer de hulpvraag past binnen onze praktijk, wordt er vervolgens een afspraak voor een intakegesprek ingepland. U ontvangt van ons per mail een bevestiging van deze afspraak.

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u per email een vragenlijst die u samen met de verwijsbrief van uw huisarts dient terug te sturen.

Wanneer tijdens het telefoongesprek blijkt dat de zorg die binnen de praktijk wordt verleend niet aansluit op de zorgvraag wordt in overleg met de verwijzer meer passende hulp geadviseerd.

Intake

Tijdens het intake gesprek wordt er naast een klachtenanalyse, ook een beeld gevormd van de positieve factoren van het kind. Het kind is tijdens het intake gesprek altijd aanwezig. Aan het eind van het intake gesprek wordt er gekeken welke hulp er nodig is en worden afspraken gemaakt over het traject.

Een diagnostisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van het traject. Ouders/verzorgers zijn onmisbaar bij het proces en worden dan ook nauw betrokken bij de behandeling.

Tijdens het intakegesprek dient u mee te nemen: legitimatiebewijs van uw kind en het zorgpasje (18+).

Onderzoek

In onze praktijk verrichten wij verschillende typen psychologisch onderzoek. U vind hierover meer informatie onder het kopje "onderzoek".

Advies

Na de onderzoeksfase volgt het adviesgesprek met ouders (en afhankelijk van de leeftijd ook met het kind). In dit gesprek worden de onderzoeksresultaten besproken en volgt een advies voor behandeling.

 In sommige gevallen worden de resultaten van het onderzoek in een gesprek op school met de ouders samen met de leerkracht besproken.

Behandeling

In de praktijk bieden wij verschillende behandelvormen. U kunt hierover meer informatie vinden onder het kopje "Behandelingen".Evaluatie

Aan het eind van de behandeling vindt een evaluatie plaats. Er wordt met de cliënt en/of de ouders gekeken naar de voortgang en effectiviteit van de behandeling.